Mo‘olelo

Moʻolelo gain power with each telling and retelling. It is no mistake that our kūpuna called each version of our moʻolelo a mana. The stories below are the kinds of stories that bring mana to our lāhui. Stories about how connecting to our culture brings success. About how our keiki know the importance of community. About how bright the future is when it is built upon nohona Hawaiʻi.

2020-03-27T08:19:02-10:00

Mahalo e nā Kumu!

He lamakū nō ʻoe nāna e hoʻā i ka ʻike me ka manaʻolana no Ka Lāhui. No laila, mahalo iā ʻoe i kou kukui e hoʻomālamalama nei i ke alahula i hele ʻia a maʻa e nā kūpuna. You are a torch that ignites knowledge and hope [...]