Kāniwala Aupuni Hawai‘i

Step right up! Step right up, e nā lede a me nā keonimana ē! On June 29th, ʻōlelo Hawaiʻi goes to the fair for Ke Kāniwala Aupuni Hawaiʻi at Aloha Stadium!

Itʻs an occasion for young and old, keiki and makua, learner and expert, to gather with the ʻohana ʻōlelo Hawaiʻi for a night of food, fun, games, rides, entertainment, and more!

A inā hiki iā ʻoe ke ʻōlelo, ke ʻimi nei nō mākou i ʻelua haneli mau kānaka ʻōlelo Hawaiʻi i mea e kōkua ai ma ia kāniwala! Inā kāinoa ʻoe, makana ʻia maila kahi palaʻili kaila a hiki ke komo manuahi i ia kāniwala!

For ʻōlelo Hawaiʻi volunteers, sign up here.

So come one, come all! To the Kāniwala Aupuni Hawaiʻi, where you can feast your eyes and ears on all manner of ʻōlelo delights!

On June 29 there will be a Pō ʻŌlelo Hawaiʻi, Hawaiian Language Night, at the carnival.