New compositions inspired by the Maunakea movement – Kūha‘o Maunakea (Kuhao Maunakea)

100% of proceeds go to support Maunakea through HULI

No Kea ke kupuna o luna nei
Manaiakalani Kalua

No Kea ke kupuna o luna nei
Nei ‘ōpu‘u na ka lani
‘O ia lani a ka honua
‘O Wākea lāua ‘o Kāne
‘O Papa, ‘o Walinu‘u ka wahine
No Kea ka ni‘o kaupoku ‘o Kūkahau‘ula
No Kea ke kapa hau anu ‘o Poli‘ahu
No Kea ka noe kolo honua ‘o Lilinoe
No Kea ke au wai piko ‘o Wai‘au
No Kea ka mahani wai lua ‘o Kahoupoakāne
No Kea ke ko‘i kū kī kē ‘o Keanakāko‘i
No Kea ka pao iwi ‘o Mākanaka
No Kea ke ko‘oko‘o ‘o Māhoe
No Kea ke keakea ‘o Haukea
No Kea ka ‘oki‘oki ‘o Hau‘oki
Ūwō lani a ke ki‘o wai ‘o Kūlanihāko‘i
Kōī au na Kuaihelani
I ola ka lani o luna lilo
I ola ka honua o lalo loa
I ola loa a ola loa
I ola ka lei kūpuna o luna nei
No Kea ke kupuna o luna nei

Performed by Manaiakalani Kalua
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI

Kūhaʻo Maunakea

In one way of understanding this, it means that “Maunakea stands alone.” The mauna is unique, in Hawaiʻi, in the Pacific, in the world. Its beauty and sacredness are incomparable. Yet with a more layered understanding of ʻōlelo Hawaiʻi, we realize too that Maunakea does not stand alone, has never stood alone. We have always stood with the mauna. Kūhaʻo, in that sense, refers to the mountain’s majesty and its power, not its lack of connection.

In truth, the mauna is all about connection. It is a piko for so many of us, a spiritual tether to our ʻāina, with many ʻohana even placing our piko, ʻiewe, and iwi upon the mountain. The mauna is also a physical piko that affects and connects so much of the natural world around it. We have long celebrated these many aspects of our ancestral mauna in hula, mele, and oli. In the last couple of centuries, however, we have had to haku mele that continue to speak about the beauty of our ʻāina, but also how we must always fight for it…

Aloha ‘āina ‘oia‘i‘o. On July 19, 2019, despite the threats of arrest and the foreboding presence of law enforcement in full riot gear, hundreds of kia‘i stood their ground in kapu aloha, steadfast in their love for ‘āina and each other. Across the world, people tuned in to a true, raw experience of what was happening in real time. Tens of thousands stood with those on the mauna that day, sending their aloha and pule, with many inspired to add their mana to the movement. Video: Kēhaunani Abad

Aloha ʻĀina ʻOiaʻiʻo
Kainani Kahaunaele

E welo mau nō kuʻu aloha
No kuʻu ʻāina ʻo Hawaiʻi
ʻOni a paʻa me ka lōkahi
Aloha ʻāina ʻoiaʻiʻo
Aloha ʻāina ʻoiaʻiʻo

Huliāmahi, e kuʻu lāhui
I ka poli o Maunakea
Mai ʻō a ʻō a puni ka honua
Kūpaʻa mau, e nā Hawaiʻi
Kūpaʻa mau, e nā Hawaiʻi

I ola ē nā kini ē
I ola ē nā kini ē
Ola!

Performed by Kainani Kahaunaele, Del Beazley,
Manaiakalani Kalua, Uʻilani Bobbit, Aukahi Austin Seabury,
Halehaku Seabury-Akaka, Emma Nakano, Chad Takatsugi
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI

For The Lāhui
Josh Tatofi, Hinaleimoana Wong
E welo mau loa kuʻu hae aloha
I ka nu‘u o ka lewa lani lā
A e maluhia no nā kau a kau
Eō Hawai‘i ku‘u ‘āina aloha

E ku‘u lāhui e
Wiwo ‘ole e
Kū kānaka e
‘Onipa‘a mau
Ua mau ke ea o ka ‘āina i ka pono
Ua mau ke ea o ka ‘āina i ka pono

Performed by Josh Tatofi, recorded at Bu Print Studio
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI
E welo mau loa ku‘u hae aloha. Video: Prime Footage

Lei Ana Maunakea I Ka ‘Ohu
Ānuenue Pūnua

Lei ana Maunakea i ka ʻohu
ʻOhuʻohu i ka uʻi o nā pua
Nā pua hoʻoheno o ka ʻāina
Honi mai ke ʻala o ke aloha
Honi mai ke ʻala o ke aloha

Hui:
Noenoe mai nā pua
E luana i ka leo kūpaʻa
Me he lei ʻaʻaliʻi i ke anu
Hiwahiwa i ka lei lanakila
Hiwahiwa i ka lei lanakila

Paʻē mai ana ka leo hoʻokahi
E kū like i ke alo o ka Mauna
Ea mai ana nā mamo o Hāloa
Mālama i ke kapu aloha
Mālama i ke kapu aloha

Performed by Ānuenue Pūnua, Kapalaiʻula de Silva, Mahinapoepoe Paishon-Duarte,
Halehaku Seabury-Akaka, Zachary Alakaʻi Lum
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI

Lōkahi No Mauna Kea
R. Keawe Lopes, Jr. Ph.D.

‘O ‘oe ia e Mauna Kea
Mauna Kea i ka ‘ihi kapu aloha
Mauna Kea i ke āiwaiwa noho anu
Ka ‘ohu kāhiko noho ma ke kapa hau
‘O Mauna Kea ‘oe

A Waikīkī aku nei Ke Aloha ‘Āina
I ka hui lōkahi no Mauna Kea

‘Ikea Helumoa i ka ulu niu
Ka ‘ō‘ili pulelo ia o nā Hae Hawai‘i

Wai aliʻi hulu manu hulu melemele
‘Aʻahu ʻula nā kupa nā kamaʻāina

‘Āinahau i ka leo manu pīkake
Kakaʻi ha‘aheo nā koa makeʻe lāhui

Lāhui kauaheahe kau i ka ‘ōnohi
E ‘auʻa ʻia e kama a lanakila

Kāhelahela ka hālau ‘ōpua lani i ka nahele
E māmalu ai ka ‘ōiwi pali Puʻuhuluhulu
He hulu kaumaka, hulu kūpuna, hulu aliʻi i ke kuhi mau
E koa, e wiwo ‘ole i ke kū kiaʻi mauna
No Mauna Kea ē
Performed by R. Keawe Lopes, Jr. Ph.D., Tracie Lopes, Piʻikea Lopes,
Kaʻōnohi Lopes, and Hāweo Lopes,
Chad Takatsugi, Zachary Alakaʻi Lum
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI

In 1895, a small book that could fit in your pocket was published. It included 105 mele aloha ‘āīna, aloha lāhui, aloha mō’ī that were “ʻālana ʻia i ka lāhui Hawaiʻi,” dedicated and offered to the lāhui Hawaiʻi. The book was entitled Buke Mele Lahui, and the mele within had grown out of the many struggles that our lāhui had faced: the Bayonet Constitution, the 1889 rebellion, the death of Kalākaua, the overthrow of the kingdom, and the 1895 counter-revolt.

Kūhaʻo Maunakea is a moʻopuna of Buke Mele Lahui, just as we are moʻopuna of the koa aloha ʻāina who seeded the roots of our resistance, insistence, survivance, thrivance. It too is ʻālana ʻia i ka lāhui Hawaiʻi. With 18 new mele aloha ʻāina, aloha lāhui, Kūhaʻo Maunakea is an echo of our ancestors’ voices in a new generation. Both the mele in Buke Mele Lahui and Kūhaʻo Maunakea speak of the courage it takes to “ʻalo ehuehu,” or stand strong against the storm, the fury, the violence that often comes when we aloha ʻāina.

The haku mele of then and now even echo the way we describe our heroes. In “Puuwai Haokila” in Buke Mele Lahui, our beloved queen is honored for having a “puuwai haokila mageneti,” a heart made of magnetic steel. While some folks may find the inclusion of “magnetic” as an odd image in a mele, it is likely a reference to Joseph Nāwahī’s famous proclamation that aloha ʻāina is “ka Ume Mageneti iloko o ka puuwai o ka Lahui,” the magnetic pull within the heart of the Lāhui. Kūhaʻo Maunakea also makes references to the powerful steel hearts of our people, but rather than Liliʻuokalani, this time it is used in regards to the eight koa aloha ʻāina who chained themselves to the cattle guard.

On July 15, 2019, kia’i bound themselves to the cattle guard on Mauna Kea Access Road to prevent vehicles from reaching the peak to begin construction on the Thirty Meter Telescope. Eight Mauna protectors braved the pre-dawn cold and the blistering heat for 11 hours, assisted by Mauna Medic Healers Hui and other kia‘i, providing food, hydration, massages for their aching muscles and music for their spirits. Dr. Jonathan Osorio played for his daughter Dr. Jamaica Heolimeleikalani Osorio, who sang harmony with her father whilst still chained to the cattle guard. Text and video: Mikey Inouye

Nā Pu‘uwai Haokila
Zachary Alaka‘i Lum

Hoʻoheno no nā puʻuwai haokila
Nā kiaʻi mauna, moe i ke ala

Ua lawa i ka lei o ka lau koa
I paukū ʻia mai me ke ʻaʻaliʻi

ʻĪ mai nō ʻoe, “E hui lōkahi,
Ua maluhia aʻo Puʻu Huluhulu”

Nā hulu kūpuna, nā wiwo ʻole
ʻOliʻoli i nā mele aloha ʻāina

He aloha kūpaʻa ke luana nei
I ka mū o nā manu, ua malia

E huliāmahi mai e nā pua
I lei hoʻokahi o ka lanakila

Haʻina ka puana ua kaulana
Nā puʻuwai haokila, moe i ke ala

Performed by Keauhou (Zachary Alakaʻi Lum,
Nicholas Kealiʻi Lum, Jonah Kahanuola Solatorio)
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI

Wehi Lei ‘A‘ali‘i
Manu Boyd

He aloha kēia no ka wehi lei
‘Aʻaliʻi kū makani o ka uka
Haku ʻia maila e Lilinoe
Hoʻolawa i ka malu puʻuhonua

Kīkepakepa Poliʻahu i ka ʻohu
Kohu kapa ʻahu na Kahoupokāne
ʻĀlana kahi wehi lei i ka niʻo
‘Ohuʻohu ka hiʻona o ke kuahiwi

Hōʻaleʻale Waiau lā i luna
I ka hoʻolapa kapalili o lalo
Na ka manu ʻai hua o ka māmane
Haiamū ana i Kealakomo

‘Enaʻena ke ahi o Maunaloa
ʻOliliko e ka noe o Hualālai
No ka lani Wākea i ka ʻalaneo
Kau i ka wēkiu o nā moku

Puana e ka wehi lei ʻaʻaliʻi
Kāhiko kūpaʻa o ka lāhui
No ka welowelo a ka Hae Hawaiʻi
Ke aloha ‘āina a mau loa

Ha‘ina hou no ke kapu aloha
No Maunakea lā he inoa

Performed by Manu Boyd, Hoʻokena (Horace K. Dudoit III, Chris Kamaka, Glen Smith),
Robert Cazimero
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI

I Pu‘uhuluhulu Kō Wehi
Chad Takatsugi

I Puʻuhuluhulu kō wehi ē
ʻAʻaliʻi kūpaʻa i ka wili hio
Ka hiʻona hiehie a ka wahine
Lei mau ana i ke kapu

Kapukapu ē ka ʻohu pale mauna ē
I laila au lā e ola ai
ʻŌlalilali mai ē ka piko
Waiau, wai kamahaʻo

Hao aku ana lā ke Kaiāulu ē
A he hoa makamaka nou e Kalani
Lālani nā maka o ka ʻāina
Ua ola i ka pōhaku

Haku ʻia nei ʻohu me ka ʻihiʻihi
Paʻa mau i ke aloha no ka ʻāina
Nou e ka wahine noho anu ia wehi
ʻO Maunakea i ka hano

Performed by Chad Takatsugi, Jerry Santos,
Ryan “Gonzo” Gonzalez, Glenn Mayeda
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI

He Lei Wāhine
Kanai‘a Nakamura

Hui:
Eō mai, e ō mai ka wahine!
Kūpa‘a ka paia ē, he lei wāhine

Aia i ka poli o Lilinoe, e ola koa ē
Nā maka wiwo ‘ole piha i ke aloha,
He lei wāhine!

He pale pua lei no nā kūpuna, e aloha ē
Nā leo kiakahi, nā leo kapu aloha,
He leo wāhine!

Nā pua nani mai nā moku like ‘ole, pili pa‘a ē
He lei hoʻoheno, pūlama i ke aloha,
He lei wāhine!

Performed by Kaulalua (Kanaiʻa Nakamura, Dennis Keohokālole),
Ryan “Gonzo” Gonzalez
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI

Ka Nani a‘o Mauna Kea
Lehua Kalima

Aia i ka ‘iu
Ka nani a‘o Maunakea
E hulali mai nei
He beauty maoli nō

He mauna kilakila
Kūha‘o i ka mālie
E huli ana i ke ani
A ke Kēhau aloha ē

He mauna kāhiko nō
I ka ‘ōpua pili poli
Ua lei kau po`ohiwi
Ka wehi a kō kino ē

Puana ‘ia ke aloha
No ka nani a‘o Maunakea
E hulali mai nei
He beauty maoli nō

Performed by Lehua Kalima, Zachary Alakaʻi Lum
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI

Another puʻuwai haokila that this generation of haku mele sees as an ancestor once said, “If you don’t know what aloha ʻāina means, go do your homework.” And we have been. We have been following the example of George Helm, reclaiming the connection and love for land that had for so long been socialized and educated out of our people, and just as he did, we have been using music.

There is a story about how he wanted to speak to one of the Hawaiian civic clubs about the bombing of Kahoʻolawe, and the leadership thought he was too radical and didn’t want him to address the membership. So he went into the hallway with his guitar, and quietly began to play Hawaiian songs. In ones and twos, people began to leave the meeting, until everyone was crowded around him in the hallway listening to him sing. And when they were all there and he had their attention, he began to speak and told them about Kahoʻolawe. The same thing is happening today; people in positions of power do not want to listen. So here we are, singing in the hallway with our mele and our guitars, knowing that the people are coming around, and this time, when we’re singing, we’re speaking.

Eō Kū Kia‘i Mauna
Kawika Kahiapo

Our people hear the call come one and all
As we unite on the mountain
For the powers that be manifest their greed
and desecrate our motherland

Chorus:
We stand in Kapu Aloha
Hand in hand we make a stand
Kūpuna Warriors lay their lives on the line
Eō Kū Kia‘i Mauna

People from far and wide
Join with our stride
and stand with us in unity
Solidarity for all the world to see
Truth will prevail and set us free

Performed by Kulāiwi (Kawika Kahiapo, Shawn Pimental, Lehua Kalima)
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI

We Are a Voice
Kāla‘e Parish, Kalena DeLima, Tiana Kuni Yoshida

Where on earth can you find the sun
Greeted by a people who stand in unison
From the highest slopes to the ocean side
Raising our families on this land that provides
Where can you feel aloha around
It’s standing beside you on this sacred ground
The clouds roll in while the waters fall
But there’s too much to lose, so we’ll answer the call

Chorus:
There is a voice in you and I
That travels the earth and reaches the sky
We will be heard until the last of us
We cannot lose this fight
Cause we are a voice
We are the children who have come alive
We are a voice

We have been searching to find a better way
So many people showing love will lead way
If you take what’s left what else will be ours
There’s only one earth and millions of stars

Bridge:
A hiki i ka hope loa (Until the last of us)
E mau ana kuʻu lāhui e (My people will persevere)
Performed by Kalena DeLima, Kapena DeLima,
Lilo DeLima, Psalms DeLima, Kāla’e Parish,
Nā Maka O Pu’uwai Aloha Teen Choir
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI
A few days after being chained to the cattle guard, Dr. Jamaica Heolimeleikalani Osorio performed her poem “Hawai‘i Pōno‘i: This is how we rise” from the top of Pu‘uhuluhulu. Video: Matt Heirakuji, Chris Kahunahana, James Hall
Rize
Del Beazley
E ala ē we greet the sunrise
As we chant at Tūtū‘s feet
We call upon the Mana of our gods
As night gives way to day break
Tears fall from the eyes
We know now why we came here
Tūtū’s calling us to rise

Chorus:
Rise up, sons of Hawai‘i
Kū i luna, daughters of this land
Rise up e nā kamali‘i
Kū i luna, Pūpūkahi
Hand in hand

The Hā of Maunakea
Embraces all of you
For standing on what is pono and what is true
Kū Kia‘i Mauna
Our sovereign battle cry
Kūpuna on the frontline
Are calling us to rise

At Pu‘uhuluhulu
Hae Hawai‘i standing tall
The Kapu of Aloha binds us all
Maka‘ala e nā Kia‘i
As day gives way to night
Kani ka Pū, Kani Ka Pū
Sound the call for all to rise

Outro:
Rise up for our Lāhui
Rise up for our Land
Rise up for each other
Kū i luna, pūpūkahi
Kū i luna, kapu aloha
Kū i luna, Kū Kia‘i Mauna
Rise up
Performed by Del Beazley, Kapuahauokeʻalohilani Beazley, Ulumāhiehie Beazley, Snowbird Bento, Kapalaiʻula de Silva, Noah Campbell, Bryan Tolentino, Alika Boy Kalauli IV
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI

Our mele are adding to the repertoire of mele aloha ʻāina that our ancestors have created, but our examples are also meant to add to our long moʻokūʻauhau of koa aloha ʻāina who have stood up for our people and our land. We never want our keiki and moʻopuna to have to look far for examples of aloha ʻāina, so we kūʻē to remind those to come that it is our tradition to fight for our lāhui. When we speak of kūʻē, resistance, protest, opposition, we generally understand it to mean kū ʻē, to stand apart, to stand different, but it can also mean “already standing,” and that is the lineage of people we join, our kūpuna, those who have already been standing for our ʻāina.

Thus we echo the mele of our ancestors, walk in the footsteps of our ancestors, and pay homage to the values instilled in us by our ancestors. These new mele written by both newer haku mele and more established composers recognize that the struggles we face today are rooted in what our kūpuna had to go through. These mele honor them by continuing their tradition of aloha ʻāina. They are the roots of our resistance and we are the seeds, connected by genealogy, but always continuing to grow and reach higher, always and ever already standing for our ʻāina. E kū kiaʻi mauna! Kūhaʻo Maunakea.

He Mele Inoa no nā Kia‘i o Maunakea
J.J. Kaimana Chock

Hanohano Hawaiʻi kū kehakeha
Lei ana i ke aloha o ka ‘āina

Ea mai ka mahina oni ma mua
Lamalama i ke ala o ka pono

ʻO ka pō huʻihuʻi i ke kēhau
Hoʻopumehana ʻia e ke aloha

He aloha ka piʻina iā Waikiʻi
Alanui hele o Kaleleonālani

He lani, he aliʻi ʻo Poliʻahu
Me nā wāhine noho i ke kuahiwi

Hiwahiwa nā kūpuna kau ma mua
ʻAlo ʻehuehu i ka pili o ke ao

Ua ao kāua, e ke hoa
Eia mai ke aloha ma ka hikina

He kiʻina loa ia a Puʻuhuluhulu
Puʻuhonua nani o ka Lāhui

Ua hui nā kiaʻi me ke aloha
Hoʻokahi puʻuwai no Maunakea

Ke ʻā maila ke aloha ʻāina
Lei nōweo ia wehi i ka poli

Wehiwehi Hawaiʻi i ke ʻaʻaliʻi
Pua kū haʻaheo i ka makani

Kūpaʻa ma hope o ka ʻāina
Ka mākia mao ʻole a nā ʻŌiwi

Iwikuamoʻo ia o ka Lāhui
A hiki i ke aloha ʻāina hope loa

ʻAʻohe hope e hoʻi mai ai
I mua i ka inu wai ʻawaʻawa

ʻAwaʻawa nā hana a ke aupuni
Hoʻopuni wahaheʻe me ka loko ʻino

Mea ʻole ia mea i ka Hawaiʻi
Pane aku me ka leo lokomaikaʻi

Maikaʻi ka hana a nā koa
Nā lehua wiwo ʻole kau i ka hano

Puʻuwai haokila o ka Lāhui
Hoʻoipoipo ana me ke kaula hao

Haʻohaʻo nā maka ke ʻike aku
ʻAloʻalo ehuehu o ke kuahiwi

Ua ahi, ua wela mai nei loko
E ʻeleu i ka hana kiaʻi pono

No ka ʻāina, no nā mamo, no nā kūpuna
A loaʻa hou ke ea aʻo Hawaiʻi

Hawaiʻi nō ka ʻoi i kaʻu ʻike
ʻAʻohe ou lua e like ai

Lua ʻole ka mana a ke aloha
I loaʻa ka pono o ka ʻāina ē

Hoʻokahi ka puana me ke aloha
E ola Hawaiʻi a mau loa

He inoa no nā kiaʻi o Maunakea

Performed by J.J. Kaimana Chock
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI

Mauna Kea Kū Kilakila
Kaulike Pescaia

ʻO Mauna Kea kū kilakila
Kiʻekiʻe kau kehakeha i luna
Ka piko o ka pae ʻāina Hawaiʻi ē
Mauna Kea ē

He luna hoʻi no ka poʻe Hawaiʻi
Mahalo i ka hanohano leleʻoi
Ke ʻike i ka nani o kou aloha ē
Mauna Kea ē

E hoʻomalu mākou iā ʻoe
ʻO ʻoe ko mākou kahua
Pau ʻole ko mākou hoʻomaikaʻi ē
Iā Mauna Kea ē

He leo kākoʻo iā Mauna Kea
Kiʻekiʻe kau kehakeha i luna
Ka piko o ka pae ʻāina Hawaiʻi ē
Mauna Kea ē

Performed by Kaulike Pescaia, Nicholas Kealiʻi Lum
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI
In the malu of Maunakea, in just under three days time, the koʻi of Hui Kālai Ki‘i o Kūpā‘aike‘e carved feverishly through the days and nights, the wind and rain, birthing four ki‘i: Huluhulu, Kāne, Kūmokuhāliʻi, and Wahinenohokapu. Through a mō ka piko ceremony, these kiʻi transitioned to their new kahu, Kahoʻokahi Kanuha, Lanakila Manguail, Kualiʻi Camara, and Pua Case. Ki’eki’e kau kehakeha i luna. Video: Ryan “Gonzo” Gonzalez

E Ola Ka Lāhui Hawai‘i
Ikaika Blackburn
Aloha e ka lehulehu o Hawaii
No Hawaiʻi pae ʻāina kamahaʻo
He ʻāina kulāiwi mai nā kūpuna
He Kanaka maoli kākou

Hui:
Kūpaʻa nā kiaʻi o Keawe (eō)
Onipaʻa nā koa o Maui nui (eō)
Kūpono nā koʻo o O‘ahu (eō)
Kūkia nā pūʻali a‘o Mano (eō)
(E ola mau ka lāhui Hawaiʻi)

He kāhea nei i nā Kānaka
E ‘ākoakoa pū no kākou
Eō e nā kiaʻi o nā ʻailana
E palekana i ka piko a Wākea

Hāpai mau ke kuleana o nā kūpuna
E mālama i ka ʻāina o Hawaiʻi nei
Haʻina ʻia mai e puana nei
I ola mau ke kulāiwi o Hawaiʻi

Performed by Ikaika Blackburn, Wailau Ryder,
recorded at I-Vibe Productions
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI

Kulu Wai Maka
Kamalei Kawa’a

Mai ka puka ‘ana o ka lā i ka hikina
A i ka napoʻo ‘ana o ka lā i ke komohana
Kūpaʻa mau nā pua hiwahiwa
I ola mau ka lāhui e

Hui:
Kulu wai maka, ʻeha ka puʻuwai
Nā kia’i alo ehuehu i ka pō
‘O Puʻuhuluhulu kahi maluhia
A i ke aloha ʻāina hope loa

Ua pane mai ko Hawai’i pae ʻāina
I laila, i Maunakea, kū ka lōkahi
Ua ala mai nā kini o Hawaiʻi
E ola mau ka lāhui e

Performed by Kamalei Kawaʻa, Del Beazley,
Bryan Tolentino, Nicholas Kealiʻi Lum
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI
A i ke aloha ʻāina hope loa. Video: Mikey Inouye
Inspired by events on Maunakea, some of Hawaiʻi’s most notable and accomplished recording artists and composers joined their voices to record “Kū Haʻaheo E Kuʻu Hawaiʻi.” Composed by Hinaleimoana Wong, this mele has become a rallying call for our lāhui to aloha ʻāina. Video: ‘Ōiwi TV

Kū Ha‘aheo e Ku‘u Hawai‘i
Hinaleimoana Wong

Kaiko‘o ka moana ka i lana nei Hawai’i
Nāueue a hālulu ka honua a Haumea
Nākulukulu e ka lani ki‘eki‘e kau mai i luna
Auē ke aloha ‘ole a ka malihini

Ho‘ōho:
Kū ha‘aheo e ku‘u Hawai‘i
Māmakakaua o ku‘u ‘āina
‘O ke ehu kakahiaka o nā ‘ōiwi o Hawai’i nei
No ku‘u lahui e hā‘awi pau a i ola mau

‘Auhea wale ‘oukou pū‘ali koa o Keawe
Me ko Kamalālāwalu lā me Kākuhihewa
Alu mai pualu mai me ko Manokalanipō
Ka‘i mai ana me nā kama a Kahelelani

E nāue i mua e nā poki‘i a e inu wai ‘awa‘awa
E wiwo ‘ole a ho‘okūpa‘a ‘a‘ohe hope e ho‘i mai ai
A na‘i wale nō kākou kaukoe mau i ke ala
Auē ke aloha ‘ole a ka malihini

E lei mau i lei mau kākou e nā mamo aloha
I lei wehi ‘a‘ali‘i wehi nani o ku‘u ‘āina
Hoe a mau, hoe a mau no ka pono sivila
A ho‘iho‘i hou ‘ia mai ke kū‘oko‘a

Performed by Hinaleimoana Wong
and Nā Leo Aloha ʻĀina (Hinaleimoana Wong,
Lehua Kalima, Manu Boyd, Robert Uluwehi Cazimero,
Starr Kalāhiki, Josh Tatofi, Robi Kahakalau, Keao Costa,
Hōkū Zuttermeister, Chad Takatsugi, Natalie Ai Kamauu,
ʻIolani Kamauu, Snowbird Bento, Del Beazley,
Amy Hānaialiʻi, Kealiʻi Reichel, Keawe Lopes,
Moon Kauakahi, Horace Dudoit, Kanai’a Nakamura,
Matt Sproat, Mele Apana, Shannon Scott,
Tracie Lopes, Kapalaiʻula de Silva, Kalena DeLima,
Ānuenue Pūnua, Piʻikea Lopes, Kaʻōnohi Lopes,
Glen Smith, David Kamakahi, Keliʻi Kotubetey,
Kale Hannahs, Halehaku Seabury-Akaka,
Kamalei “Bubba” Kawaʻa, Nani Dudoit, Zachary Lum)
100% of proceeds from Kuhao Maunakea go to support HULI

Executive Producer: Kanaeokana | Producers: Zachary Lum, Chad Takatsugi, Shawn Pimental
Engineer: Michael Grande | Graphic/Web Design: Ryan “Gonzo” Gonzalez, Kanai‘a Nakamura
Liner Notes & Kāko‘o: Kamaoli Kuwada, Kēhaunani Abad, Ryan “Gonzo” Gonzalez, Kanai‘a Nakamura | Art/Illustrations: Hailey Kailiehu, Jackie Fawn
Photos/Video: Kaipo Kī‘aha, Kamaoli Kuwada, Rawhitiroa Photography, Easton Tanimoto, Nicole Naone,
Kanai‘a Nakamura, Ha‘a Keaulana, Anianiku Chong, Mikey Inouye, ‘Ōiwi TV, Prime Footage,
Chelsie Machado, 4 Miles LLC, Mikey Inouye, Erin Lau, Matt Yamashita, Valen AhLo,
Chris Kahunahana, Nā‘ālehu Anthony, Matt Heirakuji, Ryan “Gonzo” Gonzalez, James Hall, Kēhaunani Abad

Just as thousands of kānaka aloha ʻāina have answered the kāhea to gather at Puʻuhuluhulu to stand for our mauna, so too have so many of you answered the call of your naʻau to create mele, art, literature, and poetry inspired by the mauna. For Kūhaʻo Maunakea, we have brought together some of our finest practitioners of traditional Hawaiian mele, but we know that there are so many more of you out there—whether traditional or contemporary Hawaiian mele, or even genres such as hip-hop, r&b, electronic, etc—and a project such as this is nothing if it does not reach out to connect with the lāhui. So we have a Soundcloud playlist that we hope to be able to share songs you have written for the mauna. Join your voice to the chorus of mele for the mauna, because the more of us who do, the less they can drown us out. E ō mau, e ka lāhui Hawaiʻi!

Upload your audio file to Soundcloud and give us a heads up on Facebook. Or upload your track to our Dropbox and we can upload it to our Soundcloud.
Tracks uploaded in this way will not be sold and only be added to the Soundcloud playlist.

What kind of kupuna will you be?

Audio of Kaho‘okahi Kanuha addressing the lāhui on July 16, 2019 — a day before the kūpuna arrests. Video: Chelsie Machado, Prime Footage, 4 Miles LLC, Mikey Inouye, Erin Lau, Matt Yamashita, Valen AhLo, Chris Kahunahana, Nā‘ālehu Anothony, Matt Heirakuji, Kaipo Kī‘aha, Kanai‘a Nakamura, Ryan “Gonzo” Gonzalez, James Hall