E ‘ai kole kākou!

Nā kumuhana like ‘ole.
Wā launa ma ka ‘ōlelo Hawai‘i.
Nu‘uwā: kau ka lā i ka lolo.
E ‘ai kole kākou!

E ‘ai kole kākou ma Zoom, Facebook, a me Youtube.

Pō‘akolu, Pō‘alima @ 12:00 (awakea). E kilo i ka papa kuhikuhi manawa no ‘Ai Kole me nā polokalamu ‘ono ‘ē a‘e e moni ai i ka hā‘ae.

Ka pukana i wae ‘ia…

Aloha ʻĀina Leader Award (AALA): I Mua a Loaʻa ka Lei o ka Lanakila! — ʻO ka nuʻukia nui o Kanaeokana, ʻo ia hoʻi ka hoʻoulu a hoʻoili iho i nei mea ʻo ke aloha ʻāina i loko o nā ʻōpio o Hawaiʻi. E kipa a noho nanea mai i kēia pukana o Lei Ānuenue: E ʻAi Kole me kekahi poʻe ʻōpio o ka pae ʻāina nona nā makana Aloha ʻĀina Leader o ka papa 2019 a 2020. He aha maila ko lākou wahi manaʻo no nei mea ʻo ke aloha ʻāina? Ua komo iho nei ʻo ke aloha ʻāina i loko o lākou? He aha nā moemoeā o ua mau ʻōpio no Hawaiʻi pae ʻāina i ka wā e hiki koke mai ana? I mua a loaʻa ka lei o ka lanakila!

E nānā mai i nā pukana mua

Nā alaka‘i aloha ‘āina mai nā kula Hawai‘i.